Zona Bajas Emisiones

Document de compromisos de les administracions Ajuntament de Barcelona, AMB i Generalitat de Catalunya referent a la situació del sector del transport en vehicles pesants a la Zona de Baixes Emissions BCN rondes.

“Document de compromisos de les administracions Ajuntament de Barcelona, AMB i Generalitat de Catalunya referent a la situació del sector del transport en vehicles pesants a la Zona de Baixes Emissions BCN rondes.

 

Les associacions sotasignants representants del sector del transport de mercaderies per carretera, volem donar a conèixer l’acord de compromisos al que hem arribat amb les administracions Ajuntament de Barcelona, AMB i Generalitat de Catalunya pel qual es generen noves oportunitats de continuar treballant als vehicles pesats de transport de mercadeires sense etiqueta mediambiental, més enllà del 31 de desembre d’aquest any, a la ZBE de Barcelona que s’estén dintre del territori entre Rondes i que inclou Barcelona capital i les ciutats limítrofes

El transport de mercaderies per carretera és un servei essencial i necessari, sempre al servei de les persones i de les empreses, i totalment alineat amb la necessitat de millorar la seva contribució al mediambient,  però avui dia és encara absolutament depenent dels combustibles fòssils sense alternativa tecnològica als mateixos, per als vehicles de més de 3,5 TN de massa màxima. Per aquest motiu resulta totalment necessari aquest acord fruit del treball i voluntats de totes les parts implicades.

 

“Document de compromisos de les administracions Ajuntament de Barcelona, AMB i Generalitat de Catalunya referent a la situació del sector del transport en vehicles pesants a la Zona de Baixes Emissions BCN rondes.

 

Amb la voluntat d’ajudar al sector de transport professional  per tal que formi part, i sigui part activa conjunta de l’estratègia per la lluita per l’emergència climàtica i la millora de la qualitat de l’aire es considera oportú que qualsevol estratègia ha de plantejar-se de forma que la seva afectació sigui la necessària però minimitzant el impacte.

La ZBE Rondes de Barcelona actualment vigent, es va determinar per millorar la qualitat de l’aire de la ciutat i va fer un plantejament de  restringir la circulació de tots els vehicles mes contaminants. Aquest vehicles mes contaminants es van determinar que eren tots aquells vehicles que no tenen avui per avui etiqueta ambiental de la DGT, o sigui tots aquells vehicles amb una antiguitat superior als 15 anys. En aquest sentit, es va considerar basic evitar l’arbitrarietat i assegurar la proporcionalitat donat que el objecte final es millorar la qualitat de l’aire de la ciutat.

Es reitera la voluntat que el sector es vagi adequant a aquelles tecnologies que existeixen al mercat i no pas a tecnologies que encara no es troben prou esteses en la categoria de vehicles pesants.

Cal entendre es que no s’introduiran noves moratòries a la vigent ordenança de la ZBE i, per tant, el que si plantegem es trobar els espais en la ordenança actual per atendre les singularitats específiques. Es vol atendre també les dificultats aparegudes en les cadenes de subministrament de vehicles, especialment aquells de categories més especifiques com el N2 i N3.

En aquest sentit es, en el marc del registre metropolità de vehicles, a més dels canals de gestió actualment existents, es procedirà a establir un nou canal de gestió específic per les associacions de transport per permetre:

 

  1. Facilitar l’actual finestra pel reemplaçament de vehicles, que permetrà exempcions dels vehicles sense etiqueta de la DGT amb una declaració de responsable de voluntat de compra de un nou vehicle, de primera o de segona mà o adaptació mitjançant sistemes homologats que redueixin les emissions, en el cas que s’arribi a la seva homologació,acompanyat de una carta d’interès de compra  fins al 30 de juny. Aquesta declaració responsable de voluntat de compra o adaptació de vehicle es podrà presentar a l’Administració fins al 31 de gener del 2022, mitjançant els canals que es determinin a aquests efectes. S’hauran d’identificar els vehicles abans del 31 de desembre
  2. Un cop presentat el justificant de compra del vehicle de substitucióo de la seva adaptació  via sistemes homologats que redueixin les emissions, en el cas que s’arribi a la seva homologació,  el vehicle estarà autoritzat fins el subministre del nou vehicle o homologació.

 

També s’ha detectat que un percentatge no menor de vehicles pesants sense etiqueta ambiental (al voltant d’un 64%) que circulen actualment ho fan menys de 10 vegades anuals, i que fins a arribar al 70%, circulen menys de 20 vegades anuals. Per aquest motiu es creu convenient establir els canals més àgils i fàcils possibles per tal de:

 

  1. Facilitar els 10 dies d’autoritzacions, de tal forma que la seva sol·licitud i aprovació sigui àgil i pugui demanar-se fins a 48 hores després de l’accés a la ZBE.

 

  1. Facilitar la via d’autorització a la circulació de vehicles via activitats singulars , de tal forma que la seva sol·licitud i aprovació sigui àgil i pugui demanar-se fins a 48 hores després de l’accés a la ZBE i quedi atorgada per períodes mínims de 30 dies naturals: mudances, obres, enderrocs, firaires, mercats, llums de Nadal, transports d’elements auxiliars de les grues, activitats que requereixin la intervenció de camions grua, transports de contenidors, grues autocargants i d’altres….

 

  1. Establir un canal de comunicació específic per les associacions per tal de facilitar al màxim totes les exempcions/autoritzacions. Un canal directe i àgil per fer les sol·licituds i facilitar totes les millores que es considerin.

 

Totes les administracions corroboren la necessitat de prioritzar la renovació de vehicles de mercaderies, de transport públic i taxis als plans per la renovació de vehicles vinculats al NGEU. Compromís de recolzar les demandes del sector en tots els àmbits i espais que sigui necessari.

Per altra banda, a mig i llarg termini es plantejarà l’evolució de la ZBE Rondes sent conscients de les dificultats aparegudes al sector del transport de mercaderies en vehicle pesant. Per aquest motiu les administracions responsables es comprometen a crear una taula de treball amb el sector per establir un diàleg permanent i abordar els següents passos de la ZBE a l’àmbit metropolità. Es proposa abordar els següents elements:

 

Seguiment dels nivells de contaminació a l’entorn metropolità.

Seguiment de les dades del parc circulant.

Establiment consensuat del calendari de les properes restriccions a la ZBE Rondes amb horitzó 2025.

Avaluació de l’impacte dels vehicles que requereixen d’autorització de transport i estudi jurídic de la seva exempció.

Definició de les exempcions per autònoms de més de 60 anys

Establiment d’un calendari de reunions mensuals entre les administracions Ajuntament de Barcelona, AMB i Generalitat de Catalunya i les associacions professionals per tal de treballar i consensuar les propostes relatives a la ZBE i el seu impacte en el sector del transport de mercaderies.

 

Barcelona, a 10 de desembre de 2021

ASTAC CONDAL

AMETRACI

ATEC

ASSOCIACIO DE TRANSPORTISTES EMPRESARIS DE CONTENIDORS GREMI DEL TRANSPORT I LA MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIO SINTRAPORT BCN

TRANSCALIT

SINTRAPORT