morosidad en el transporte

Morositat. El Govern avança en la lluita contra la morositat en el transport per carretera

posted in: Ministeri, Notícies | 0

Morositat. El Govern avança en la lluita contra la morositat en el transport per carretera

 

S’aprova el projecte de llei de modificació de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres per a establir un règim sancionador per als casos de morositat en el sector.

 

Amb això es persegueix el control i la reducció de la morositat en un sector el teixit empresarial del qual està constituït per empreses de reduïda grandària, sobre les que impacten durament les conseqüències dels incompliments dels terminis de pagament, especialment, en temps de crisi econòmica.

 

Aquest règim sancionador forma part del compromís de Mitma amb el sector per a abordar els reptes que afronta el transport de mercaderies per carretera.

 

El Consell de Ministres, ha aprovat, a iniciativa del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), el projecte de llei de modificació de la Llei d’Ordenació del Transport Terrestre (LOTT) per a establir un règim sancionador per als casos de morositat en el sector del transport de mercaderies per carretera.

 

El teixit empresarial del sector del transport de mercaderies per carretera a Espanya està constituït principalment per empreses de reduïda grandària, sobre les que impacten durament les conseqüències de l’incompliment del termini màxim legal de pagament dels serveis de transport, afectant greument la seva liquiditat i a la seva competitivitat i rendibilitat.

 

El risc d’aquesta influència negativa augmenta dràsticament en períodes de major risc econòmic, com el motivat per la pandèmia ocasionada pel COVID-19, en fer-se més difícil el finançament, i afecta especialment a les empreses de mitjà i petita grandària (PIMES), ja que comporta una greu desestabilització de la seva estructura financera, que pot condicionar fins i tot la seva viabilitat en un sector que exerceix una activitat essencial.

 

El projecte de llei estableix un nou tipus infractor per l’incompliment del termini màxim legal de pagament de seixanta dies previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en els contractes de transport de mercaderies per carretera, en línia amb altres precedents existents en el nostre ordenament jurídic per a sectors econòmics amb tipologies empresarials similars.

 

Així mateix, es preveu la publicitat de les resolucions sancionadores imposades per aquests incompliments, com succeeix en altres sectors i en el Dret comparat, amb finalitats dissuasius, ja que la reputació empresarial també ha de jugar un paper important per a combatre les pràctiques de competència deslleial en el mercat.

El projecte de llei és fruit del compromís adquirit amb el Departament de Mercaderies del Comitè Nacional de Transport per Carretera, òrgan de representació del sector i d’interlocució amb el Ministeri, per a abordar els reptes que afronta el transport de mercaderies per carretera.

 

Es tracta d’un dels punts reclamats pel sector quan es va convocar atur per a el mes de juliol passat.