Real Decreto publicado en el BOE

El Comitè Nacional valora les mesures de suport al transport contemplades en el Reial Decret

Reial Decret. Després de publicar en el BOE les mesures de suport al transport contemplades en el Reial Decret, el Comitè Nacional de Transport, en el qual *Sintraport està representada, realitza la següent valoració:

El Departament de Mercaderies del Comitè Nacional del Transport per Carretera (*CNTC), valora positivament el text del Reial decret llei 3/2022, d’1 de març, fruit dels acords de millora del sector aconseguits pel *CNTC amb el Govern el passat 17 de desembre, expressant la seva confiança que sigui convalidat pel Congrés dels Diputats en el termini constitucionalment previst de 30 dies. Amb aquesta norma el sector ha aconseguit alguns objectius històrics, com la prohibició de la participació del conductor en les operacions de càrrega i descàrrega, que no sols està recolzada per inqüestionables raons de justícia, sinó per la més simple humanitat.

De la mateixa manera, el *CNTC manifesta la seva esperança en què aquells aspectes del Reial decret llei que han quedat pendents d’un posterior desenvolupament reglamentari, no acabin sent desvirtuats en el bon sentit de la norma, a resultes d’aquest desenvolupament. Quedant, sens dubte, un important marge de treball per a la seva aplicació i implantació en la pràctica quotidiana. Tot això, sense deixar de reconèixer que encara queden pendent altres objectius igualment importants, sobre els quals s’ha de prosseguir en la seva persecució.