Eñ comité Nacional rechaza el documento rechazar íntegramente el documento propuesto por considerar que, no solo no responde a lo solicitado por el sector, sino que incluso es más restrictivo

El Comitè Nacional de Transport rebutja la proposta del Ministeri

Atur en el transport. En el dia d’avui el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC) ha estat convocat per la Secretària d’Estat, Isabel Pardo de Vera, amb la finalitat de valorar el document de treball remès des del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) per a respondre a les peticions del sector, que ha convocat un atur patronal per als dies 20; 21 i 22 de desembre.

 

En el curs de la reunió el President del CNTC, Carmelo González Sayas, ha transmès als responsables del MITMA l’acord adoptat pel ple d’aquest organisme en el dia d’ahir, de rebutjar íntegrament el document proposat per considerar que, no sols no respon al sol·licitat pel sector, sinó que fins i tot és més restrictiu que el compromís assumit per l’anterior Secretari d’Estat, Pedro Saura, el passat 23 de juliol.

 

No es dóna resposta adequada a qüestions com la prohibició de la participació del conductor en les operacions de càrrega i descàrrega; reducció temps d’espera; aplicació obligatòria clàusula de revisió preu del gasoil; devolució imports endarrerits del cèntim sanitari; no aplicació de l’Eurovinyeta i resta de punts reivindicats des de fa anys.

 

De la mateixa manera, es va acordar impugnar judicialment l’RD 983/21 de 16 de novembre de concessió d’ajudes per a la transformació de flotes, per entendre que és greument discriminatori per al transport de mercaderies, quan es neguen ajudes a aquest sector que es concedeixen a altres vehicles impulsats per idèntiques energies per a altres àrees de transport.

 

El CNTC percep falta de voluntat d’arribar a un acord per part del Govern, per la qual cosa li ha convidat a realitzar una nova proposta que, cas de no estimar-se suficient, pot suposar un enduriment de les condicions de l’atur en el transport, que podria convertir-se en indefinit.

 

Atur en el transport