paro transporte

Desconvocat l’atur previst per als dies 27 i 28 de juliol

posted in: Ministeri | 0

Atur transporti. El ple del departament de mercaderies del Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC), ha acordat acceptar l’oferta formal realitzada pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana amb els compromisos per ell assumits respecte de mesures que s’estimen fonamentals per a la supervivència de les empreses del sector.

 

Entre aquestes propostes es troba el compromís del propi Ministeri a no modificar la normativa reguladora de les masses i dimensions dels vehicles, sense el consens del sector. Igualment, el sector haurà d’aprovar qualsevol canvi en matèria d’Eurovinyeta i tarifació d’infraestructures.

 

A més, es desenvoluparà un règim sancionador per procediment d’urgència a la morositat en el transport, sancionant els pagaments per sobre dels 60 dies, mesura compatible amb la reclamació d’interessos de demora en el pla civil.

 

Igualment, el Ministeri es compromet ineludiblement per a evitar l’atur, a abordar la problemàtica de la càrrega i descàrrega pels conductors, tenint en compte que aquestes activitats no tenen per què ser per compte del transportista i que el sector considera inadmissibles moltes de les condicions en les quals els conductors s’estan veient obligats a acceptar la realització d’aquestes. En aquest sentit, serà necessari aclarir el marc normatiu existent, tant des del punt de vista mercantil com laboral, abordant, així mateix, els problemes associats als temps d’espera, la responsabilitat de les parts en el contracte respecte d’aquestes activitats i els possibles riscos laborals assumits. Aquesta anàlisi es realitzarà abans del mes de Desembre de 2020

 

S’adopten també mesures tendents a millorar la liquiditat del sector en aquests moments crítics, havent-se compromès a la devolució de 200 milions d’euros corresponents a les quantitats a retornar pel cèntim sanitari; manteniment de les ajudes a la formació i a l’abandó; a més d’un Pla d’Impuls a la Sostenibilitat del Transport de Mercaderies per Carretera per als pròxims 3 anys.

 

En atenció a aquest document, el CNTC aposta per confiar en els responsables del ministeri amb els quals ha estat negociant en aquestes últimes setmanes, desconvocant l’atur previst per als pròxims dies 27 i 28 de juliol, sempre amb el compromís per part del ministeri de desenvolupar, de la nostra mà, tant els diferents punts recollits en aquest document, com la resta de reivindicacions incloses en el nostre escrit del 30/03/20, tot això dins del calendari de treball prèviament fixat, per a posar en marxa els projectes normatius en els termes i terminis compromesos.