CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA SINTRAPORT

posted in: Notícies | 0

 

Per acord de la Junta Directiva, es convoca Assemblea General Ordinària i

Extraordinària de l’associació SINTRAPORT, a celebrar el dia 2 de juliol de 2021

a l’Auditori de Cornellà del Llobregat, Carrer Albert Einstein, 51, a les

18.30 h. en primera convocatòria i a les 19 h. en segona convocatòria, amb el

següent:

ORDRE DEL DIA:

1.- Examen i aprovació dels comptes anuals reformulats dels exercicis

tancats a 31 de desembre de 2018 i 2019, respectivament, aprovació de la

gestió i aplicació del resultat.

2.- Examen i aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2020, aprovació

de la gestió i aplicació del resultat.

3.- Presentació per a la seva aprovació per part dels socis del Reglament

sobre l’expulsió de socis per impagament.

4.- Presentació de l’informe elaborat pels nostres assessors econòmics i

jurídics, sobre la possible interposició d’una acció de responsabilitat enfront de

l’anterior Junta Rectora.

5.- Precs i preguntes.

6.- Designació de dos socis interventors per a l’aprovació posterior de l’Acta.

S’informa els associats que la totalitat de documentació relativa als

punts que han de ser tractats en assemblea es troben a la seva disposició,

per al seu examen, en la seu de l’associació.