Ministerio Transporte

Compromisos adquirits pel Ministeri de Transport amb el Comitè Nacional

posted in: Fetransa, Ministeri | 0

Després de la reunió mantinguda el passat dia 14 de juliol, i davant la convocatòria imminent d’atur en el sector, el Ministeri de Transport ha adquirit amb el Comitè Nacional en el qual està representat Sintraport, els següents compromisos:

Es reflectirà per escrit el compromís del Ministeri de Transport  de no modificar la normativa de masses i dimensions sense el consens del sector
Es reflectirà per escrit que no s’implantarà cap eurovinyeta als transportistes professionals sense el consens del sector.

La setmana que ve s’enviarà al CNTC una proposta de redacció d’una disposició normativa de rang de llei establint un règim sancionador per als casos de morositat per al sector del transport. Al setembre s’impulsaria la tramitació del corresponent avantprojecte de Llei per procediment d’urgència.

Compromís del Ministeri de Transport  d’abordar al setembre la problemàtica de la càrrega i descàrrega per part dels transportistes, amb l’objectiu de tenir al desembre de 2020 un text normatiu amb les disposicions que s’acordin.

El Ministeri tindrà una reunió amb el Ministeri d’Hisenda per a tractar els següents temes plantejats pel CNTC:
Devolució del cèntim sanitari
Sol·licitud que la devolució corresponent al gasoil professional es faci mensual en lloc de trimestralment.
Entrada en vigor del que es preveu en la Llei de l’IRPF respecte al règim de mòduls a partir de l’1 de gener de 2022.